9-12 juli 2015

Ordningsregeler för skolorna och matsalen

Skolor, planer och omklädningsrum har Borlänge kommun välvilligt ställt till vårt förfogande. Vi ber därför alla deltagare att visa respekt för det ordningsregler som gäller, för att på så vis bidraga till god trivsel såväl på som vid sidan av planen. Klubbledarna är ansvariga för sin respektive spelare vid en eventuell skadegörelse.

- Minst en ansvarig bor med spelarna.

- Det är strängt förbjudet att förtära alkoholhaltiga drycker på skolorna, i matsalen eller på idrottsplatserna.

- Rökning är förbjuden inomhus utom på speciellt anvisad plats.

- Det är förbjudet att koka kaffe eller dylikt i förläggningssalar eller korridorer. (Det finns särskilda kafferum för ledare)

- Det är förbjudet att hänga brännbart material i korridorer.

- Det är förbjudet att använda skolans material i förläggningssalarna.

- Det är inte tillåtet att gå med fotbollsskor inomhus i skolorna.

- Visa hänsyn till andra deltagare så att ni inte stör varandra utan får en god trivsel och anda på skolorna.

- Se till att hålla rent och snyggt i salarna och korridorerna.

- Använd papperskorgar och papperssäckar för skräp.

- Om ni skulle skada något så anmäl detta till skolvärdarna.

- Ni ansvarar för värdesaker själva.

- Varje lag ansvara för att rummen låses.

- Varje person ansvarar själv för att bestick, tallrik och bricka ställs på anvisad plats efter måltid.

- All mat äts i matsalen.

LAG ELLER SPELARE SOM EJ FÖLJER ORDNINGSFÖRESKRIFTERNA KAN UTESLUTAS UR TURNERINGEN.

Kvarnsvedens IK, Blomsterstigen 2 784 68 Borlänge,